Szukasz wyjścia?

Masz długi?

Nie czekaj aż Twoi wierzyciele uruchomią proces windykacyjny, zasypią Cię telefonami i korespondecją, zapewnij sobie ochronę przed windykacją!

Zamów kontakt

Nie czekaj! Oddzwaniamy w ciągu 24h

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Upadłościowo-Restrukturyzacyjna Nowak&Tkacz, który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Zadzwoń już teraz: +48 602-268-645

Nie czekaj aż do drzwi zapuka komornik!

O nas

Nasza kancelaria oferuje pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej i restrukturyzacji.

Upadłość konsumencka to postępowanie skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności nie mogą uregulować długów. Ustawowe mechanizmy pozwalają na rozłożenie spłaty wierzytelności, a w wyjątkowych sytuacjach nawet całkowite umorzenie zobowiązań.

Restrukturyzacja zobowiązań finansowych polega na przemodelowaniu zadłużenia tak, aby uniknąć ogłaszania upadłości dłużnika. Pozwala to na zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej. Restrukturyzacja może polegać np. na odroczeniu terminu płatności zobowiązania, rozłożeniu go na raty lub konsolidacji długów.

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami i pozwól nam sobie pomóc. Sprawdź naszą skuteczność.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Wiemy, że jesteśmy skuteczni, ponieważ przemawia za nas doświadczenie. Od 10 lat specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno z udziałem konsumentów, jak i przedsiębiorców. Przez ten czas zgromadziliśmy praktykę, doświadczenie i opracowaliśmy strategie, które pozwalają nam efektywnie radzić sobie w sporach z bankami, SKOK-ami oraz instytucjami pożyczkowymi.

NIE ZWLEKAJ

Zacznij z nami współpracę jeżeli szukasz zaufanej firmy

Potwierdzona skuteczność

oddłużamy naszych klientów od lat z pozytywnym skutkiem

Gwarantujemy pełną obsługę

od etapu przedprocesowego po postępowanie sądowe i egzekucyjne

Klient jest traktowany indywidualnie

sprawie poświęcamy tyle czasu, ile trzeba, aby zabezpieczyć Twój interes

Działamy aktywnie

Skracamy czas trwania postępowania i sprawiamy, że klienci czują się bezpiecznie

Jak działamy?

Konsultację zaczynamy od dokładnej analizy Twojej sytuacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko ustalić plan działania i zalecić Ci dalsze kroki tak, abyś nie został sam z zadłużeniem. Nasza skuteczność wynika z doskonałej znajomości przepisów prawa i aktualnego orzecznictwa. Dokładnie analizujemy dotychczasowy przebieg postępowania. Szczególną uwagę zwracamy na:

 • umowy, które podpisałeś
 • historię spłaty
 • przedawnienie roszczeń
 • prawidłowość doręczeń
 • kompletność cesji praw z umowy
 • działania windykacyjne prowadzone przez wierzycieli

W Twoim imieniu negocjujemy warunki spłaty z wierzycielami, kontaktujemy się z urzędami i komornikiem sądowym. Jeżeli jest taka potrzeba, reprezentujemy Cię przed sądem.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka daje osobom fizycznym możliwość ubiegania się o ogłoszenie upadłości. Nawet jeżeli nie prowadzisz firmy, Twoje długi mogą zostać anulowane, a wierzyciele nie będą już dłużej mogli domagać się spłaty pożyczki lub kredytu.

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

O wszczęcie postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej mogą ubiegać się:

 • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej
 • wspólnicy osobowych spółek prawa handlowego (np. spółka jawna lub partnerska), jeśli od dnia wykreślenia podmiotu z KRS upłynął rok

Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, Ty i Twój mąż lub żona możecie złożyć wniosek o upadłość konsumencką osobno.

Warunkiem skorzystania z upadłości konsumenckiej jest niemożność spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli widzisz, że brakuje Ci pieniędzy na podstawowe środki do życia i otrzymujesz kolejne wezwanie do zapłaty zadłużenia, to jest właściwy moment na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o wszczęcie postępowania jest pismem procesowym. Powinien zawierać określone elementy, aby sąd mógł go rozpoznać. Jest to:

 • oznaczenie konsumenta
 • aktualny i zupełny wykaz majątku wraz ze wskazaniem miejsc, w których się on znajduje
 • spis wierzycieli oraz wierzytelności niespornych i spornych
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika (np. zastaw, hipoteka)
 • pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające rozpoznanie wniosku

Wniosek o upadłość powinien być uzasadniony. Dłużnik musi wskazać przynajmniej okoliczności uprawdopodabniające żądanie.

Jak toczy się postępowanie upadłościowe?

Po ogłoszeniu upadłości Twój majątek stanie się masą upadłości. Powinieneś go wydać w całości syndykowi. Nie możesz nim swobodnie rozporządzać (np. sprzedać mieszkania na własną rękę).

Jak toczy się postępowanie upadłościowe?

Syndyk będzie po kolei sprzedawał wartościowe składniki majątku, a z otrzymanych funduszy pokryje zadłużenie stosownie do sporządzonego planu spłaty. Pamiętaj jednak, że zajęciu nie podlegają przedmioty i kwoty wyłączone spod egzekucji.

Nadal możesz zawierać drobne, bieżące umowy dotyczące życia codziennego, np. robić zakupy. Na te wydatki przeznaczone są właśnie fundusze wolne od zajęcia.

Plan spłaty wierzycieli

W toku prowadzonego postępowania syndyk, bazując na pozyskanych od upadłego informacjach, przedstawi sądowi oraz wierzycielom projekt spłaty wierzycieli uwzględniający możliwości zarobkowe upadłego.

Umorzenie zobowiązań

Jeżeli wykażesz, że jesteś trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty, sąd może oddłużyć Cię bez konieczności regulowania długu. W takiej sytuacji Twoje zobowiązania przestają istnieć.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja to mniej dotkliwa alternatywa dla dłużnika, który nie może lub nie chce skorzystać z procedury upadłościowej. Choć restrukturyzacja nie musi prowadzić do umorzenia zobowiązań, pozwala je spłacić z jak najmniejszym uszczerbkiem dla sytuacji przedsiębiorcy, który zachowuje źródło dochodu.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

Z postępowania restrukturyzacyjnego może skorzystać przedsiębiorca, który:

 • prowadzi indywidualną działalność gospodarczą
 • prowadzi spółkę kapitałową
 • jest wspólnikiem spółki osobowej, który odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń (np. komplementariusz w spółce komandytowej)
 • jest wspólnikiem spółki partnerskiej

Jeżeli jako osoba prowadząca działalność gospodarczą masz kłopot z długami, możesz skorzystać z restrukturyzacji, aby utrzymać ciągłość prowadzonego biznesu. Przekonaj się, że nie musisz rezygnować z dorobku życia, aby uregulować zobowiązania i zreorganizować biznes.

Na czym polega restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to zespół działań, które zmierzają do przebudowy zadłużenia w taki sposób, aby dłużnik mógł zaspokoić żądania wierzycieli bez konieczności pozbywania się swojego majątku. Przepisy wymieniają tylko przykładowe formy restrukturyzacji, do których zalicza się m.in.:

 • odroczenie terminu wykonania zobowiązania
 • rozłożenie spłaty na raty
 • zmniejszenie wysokości zobowiązań
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje
 • pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające rozpoznanie wniosku

Czasami restrukturyzacja przewiduje również ingerencję w prowadzoną działalność, np. poprzez wypowiedzenie niekorzystnych umów, ograniczenie bieżących kosztów biznesu lub zmianę sposobu reklamy na bardziej efektywny.

Korzystając z naszych usług, nie musisz się zastanawiać, który model restrukturyzacji wybrać i jakie działania podjąć. Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązania.

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne przebiega na podstawie jednego z kilku trybów opisanych w przepisach. Każdy z nich cechuje się innym stopniem formalizmu i czasem trwania.

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzi do zawarcia porozumienia bezpośrednio z wierzycielami, rola sądu w tym przypadku sprowadza się do zatwierdzenia układu
 • Przyspieszone postępowanie układowe wymaga sporządzenia planu restrukturyzacji oraz harmonogramu planu spłaty wierzycieli
 • Postępowanie układowe prowadzi do upadłości z jednoczesnym zawarciem układu dłużnika z wierzycielami
 • Postępowanie sanacyjne zapewnia dłużnikowi największą elastyczność – może on rozwiązywać zawarte umowy i redukować zatrudnienie. Jest także chroniony przed egzekucją komorniczą

Wybór właściwego trybu postępowania nie jest prosty, ponieważ poszczególne procedury różnią się między sobą wieloma szczegółami. Pozwól nam sobie pomóc! Przedstawimy Ci zalety i wady dopuszczalnych rozwiązań i zajmiemy się całym postępowaniem od początku do końca.

Kontakt

Masz długi, z którymi nie możesz sobie poradzić? Chcesz ochronić swoją firmę przed wierzycielami i syndykiem? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc! Pamiętaj, że nie musisz do nas przyjeżdżać, abyśmy zajęli się Twoją sprawą. Wystarczy, że prześlesz w załączniku do wiadomości skany dokumentów. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Nasza lokalizacja

al. Jerozolimskie 200/budynek 5 lok. 7, 02-486 Warszawa

Dane do kontaktu

kontakt@nowaktkacz.pl

Telefon

+48 602 268 645

Napisz do nas

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Upadłościowo-Restrukturyzacyjna Nowak&Tkacz, który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności

TOP