Upadłość Konsumencka - wordpressplugins
104
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-104,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka daje osobom fizycznym możliwość ubiegania się o ogłoszenie upadłości. Nawet jeżeli nie prowadzisz firmy, Twoje długi mogą zostać anulowane, a wierzyciele nie będą już dłużej mogli domagać się spłaty pożyczki lub kredytu.

p

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

O wszczęcie postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej mogą ubiegać się:

  • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • wspólnicy osobowych spółek prawa handlowego (np. spółka jawna lub partnerska), jeśli od dnia wykreślenia podmiotu z KRS upłynął rok.

Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, Ty i Twój mąż lub żona możecie złożyć wniosek o upadłość konsumencką osobno.

Warunkiem skorzystania z upadłości konsumenckiej jest niemożność spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli widzisz, że brakuje Ci pieniędzy na podstawowe środki do życia i otrzymujesz kolejne wezwanie do zapłaty zadłużenia, to jest właściwy moment na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o wszczęcie postępowania jest pismem procesowym. Powinien zawierać określone elementy, aby sąd mógł go rozpoznać. Jest to:

  • oznaczenie konsumenta;
  • aktualny i zupełny wykaz majątku wraz ze wskazaniem miejsc, w których się on znajduje;
  • spis wierzycieli oraz wierzytelności niespornych i spornych;
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika (np. zastaw, hipoteka);
  • pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające rozpoznanie wniosku.

 

Wniosek o upadłość powinien być uzasadniony. Dłużnik musi wskazać przynajmniej okoliczności uprawdopodabniające żądanie.

Jak toczy się postępowanie upadłościowe?

Po ogłoszeniu upadłości Twój majątek stanie się masą upadłości. Powinieneś go wydać w całości syndykowi. Nie możesz nim swobodnie rozporządzać (np. sprzedać mieszkania na własną rękę).

Plan spłaty

Syndyk będzie po kolei sprzedawał wartościowe składniki majątku, a z otrzymanych funduszy pokryje zadłużenie stosownie do sporządzonego planu spłaty. Pamiętaj jednak, że zajęciu nie podlegają przedmioty i kwoty wyłączone spod egzekucji.

 

Nadal możesz zawierać drobne, bieżące umowy dotyczące życia codziennego, np. robić zakupy. Na te wydatki przeznaczone są właśnie fundusze wolne od zajęcia.

Propozycje układowe

Alternatywą dla planu spłaty są propozycje układowe. Powstają one z inicjatywy dłużnika i mogą dotyczyć np. rozłożenia zadłużenia na raty lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązania. Propozycje powinny być uzasadnione sytuacją ekonomiczną dłużnika. Muszą zostać zaakceptowane przez minimum połowę wierzycieli mających 2/3 ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania.

p

Umorzenie zobowiązań

Jeżeli wykażesz, że jesteś trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty, sąd może oddłużyć Cię bez konieczności regulowania długu. W takiej sytuacji Twoje zobowiązania przestają istnieć.

p

Dlaczego warto nas wybrać?

Samodzielne uporanie się z formalnościami może być trudne. Jak możemy Ci pomóc?

  • Ocenimy, czy możesz złożyć wniosek o upadłość.
  • Sporządzimy niezbędne pisma procesowe.
  • Zajmiemy się postępowaniem przed sądem upadłościowym, kontaktem z wierzycielami i syndykiem.

 

Już podczas pierwszej konsultacji dowiesz się, na jakie wsparcie oraz rezultat możesz liczyć.

 

Upadłość konsumencka to narzędzie, które ma na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli zdarzył Ci się wypadek, cierpisz na chorobę, która wymaga kosztownego leczenia albo wskutek innych okoliczności pogorszeniu uległa Twoja sytuacja finansowa, ta możliwość pozwoli Ci uwolnić się od długu.